Biblioteket i Brønderslev giver gymnasieelever et litterært løft og et kreativt skub

Foto: Brønderslev Bibliotek.
Profilbillede

Brønderslev Bibliotek har haft gang i et spændende projekt med Brønderslev Gymnasium, der har givet eleverne et litterært løft og et spændende forfatterbesøg.

”Vi skal tale om vores egne refleksioner, tanker og meninger. Derfor er der ikke noget, der er rigtigt eller forkert.” Det er ikke ret mange dansktimer på Brønderslev Gymnasium, der bliver indledt med de ord.

Men det var tilfældet, da Rikke Ejlertsen og Regitze Raben fra Brønderslev Bibliotek overtog undervisningen i en dansktime hos samtlige klasser i 1.g, 2.g og 1. hf for at sætte skub i elevernes analytiske evner.

Et tæt samarbejde mellem Brønderslev Bibliotek og Brønderslev Gymnasium er netop sat i søen for at give eleverne et litterært løft. De får et indblik i bibliotekets muligheder, og så får de sat ansigt på de ansatte.

Det gør det lidt nemmere at gå ned og bede om hjælp til f.eks. litteratursøgning i forbindelse med den næste opgave. Samtidig er besøget et frisk pust udefra, der giver ny inspiration til både lærere og elever.  

Højtlæsning på en helt ny måde  

”Det er noget helt andet for eleverne at sidde foran os fra biblioteket,” forklarer kulturformidler Rikke Ejlertsen. ”Vi er ikke deres lærere, og vi skal ikke give karakterer. Faktisk er læreren sendt uden for døren. Det giver plads og rum til, at eleverne frit kan analysere og forholde sig til den tekst, vi præsenterer dem for.”

I alle klasser udførte Rikke og Regitze såkaldt oplevelseslæsning med udgangspunkt i novellen ”Houdini” af Zakiya Ajmi.

”Vi læser teksten op bid for bid og taler om den i grupper. Undervejs beder vi eleverne om at komme med deres umiddelbare reaktioner og tanker,” uddyber formidler, Regitze Raben.

”Vi laver en fælles analyse, hvor alle sætter ord på deres egne refleksioner. Det giver eleverne mulighed for at analysere tekster på en helt ny måde, som de kan tage med sig, næste gang de selv skal skrive en opgave.”   


Foto: Brønderslev Bibliotek // Kulturformidler Regitze Raben overtog sammen med Rikke fra Brønderslev Bibliotek undervisningen i en dansktime hos samtlige klasser i 1.g, 2.g og 1. hf.

Ej, jeg er ikke særlig god til at tegne!  

Efter læsningen skulle eleverne selv i gang med at skabe litteratur. Derfor prøvede de kræfter med konceptet black out poetry. ”Alle elever fik stukket en sort tusch og en afrevet side fra en bog i hånden,” fortæller Rikke Ejlertsen.

”Ud fra novellen, vi lige havde læst, skulle de markere ord og tegne på siden, så de til sidst havde skrevet et digt, der kunne relateres til historien.”

Ikke alle syntes, det lød som en god idé. Derfor lød der i første omgang protester fra elever, der ikke ligefrem følte, de var de fødte kunstnere. Men da først tuschen begyndte at strege ud, kørte hjernebølgerne på højtryk, og alle elever sad til sidst med et selvkomponeret digt, som flere vovede at læse højt for resten klassen. Naturligvis blev alle digtene bagefter udstillet på Brønderslev Bibliotek.  


Foto: Brønderslev Bibliotek // Eleverne prøvede kræfter med konceptet 'black out poetry'. 

Et styrket lokalområde og en stor faglighed    

”At få besøg fra biblioteket er karrierelæring for vores elever, en faglig sparring for lærerne og tilsammen en styrkelse af vores lokalområde,” mener Lene Charlotte Hansen, der er studievejleder på Brønderslev Gymnasium. ”Det giver en rigtig god variation i undervisningen. Eleverne siger selv, at når de nu kender nogle af bibliotekarerne, så er det nemmere at gå ned og bruge biblioteket til skoleopgaver efterfølgende.”

Som den store finale fik gymnasiet fornemt besøg af forfatter Zakiya Ajmi, der fortalte om livet som forfatter. Zakiya er tilknyttet Brønderslev Forfatterskole, så naturligvis gav hun også eleverne en skriveudfordring: De skulle skrive deres helt egen novelle.

Efter flere gennemlæsninger og nøje kriterier udvalgte Rikke og Regitze novellen ”Krybespor” af Karoline Nielsen, fordi historien var medrivende og skrevet i et særegent og flydende sprog. Karoline blev præmieret med en signeret udgave af den novellesamling, Zakiya Ajmis egen novelle indgik i.  

Regitze Raben opsummerer: “Det har været fantastisk at se, hvordan de unge mennesker har taget udfordringen op og givet kreativiteten og skrivelysten frit løb.”


Foto: Brønderslev Bibliotek // Forfatteren Zakiya Ajmi fortalte om livet som forfatter.

Fakta om oplevelseslæsning:  

Under oplevelseslæsning bliver noveller og digte læst højt for en gruppe. Teksterne inddeles i små bidder, så der undervejs bliver holdt refleksionspauser, hvor deltagerne får mulighed for at analysere og tale sammen om. Derfor er oplevelseslæsning også en metode til at danne fællesskaber deltagerne imellem.

Kilde: Brønderslev Bibliotek
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.