Brønderslev Kommune: Social- og sundhedshjælperuddannelse på 17 uger

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Bliv social – og sundhedshjælperelev med uddannelsesstart 5. februar 2024

Erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper er for dig, der elsker at arbejde indenfor social- og sundhedsområdet, har erhvervserfaringen men også gerne vil have det teoretiske fundament i orden. 

Du kan tage uddannelsen til social- og sundhedshjælper som et afkortet og sammenhængende teoretisk forløb på maks. 17 uger.

I din uddannelse vil du have fag, der fokuserer på:

 • Social- og sundhedshjælperens rolle
 • Mødet med borgeren
 • Personlig omsorg, pleje og hjælp
 • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering

Vi kan tilbyde: 

 • Brønderslev Kommune fungerer som din arbejdsgiver igennem hele uddannelsesforløbet
 • Et godt læringsmiljø på skolen, der er trygt, inspirerende og dynamisk
 • Der tages udgangspunkt i dine individuelle læringsbehov

Du er lige den elev vi mangler, hvis du er: 

 • Engageret, nysgerrig og positiv
 • Nærværende, omsorgsfuld og har empati i dit arbejde
 • Åben over for nye udfordringer
 • Struktureret og målrettet i dit arbejde
 • En god kollega, der er god til at samarbejde
 • Ansvarlig og mødestabil

Optagelseskrav:

 • Du har søgt om optagelse på SOSU Nord på hold EUV1 2402.
 • Du skal være fyldt 25 år ved uddannelsens start.
 • Kunne dokumentere min. 2 års erhvervserfaring inden for de seneste 4 år fra mindst et af følgende områder: Hjemmepleje, plejecentre eller arbejdspladser, hvor der udføres pleje- og omsorgsopgaver svarende til opgaver i hjemmepleje og på plejecentre.
 • Du skal kunne dokumentere erfaring fra følgende jobfunktioner: Skal have væsentlige arbejdserfaringer med pleje- og omsorgsopgaver, der afspejler oplæringsmålene. Skal have erfaring fra flere vagtlag. Skal i dine arbejdsfunktioner have indgået i et team med sundhedsfagligt personale, Skal i dine arbejdsfunktioner have indgået i sundhedsfaglig sparring.

Uddannelsesstart:

5. februar 2024

Læs mere om ansættelseskriterier og uddannelsen her:

https://sosunord.dk/

https://www.bronderslev.dk/SocialOgSundhedselever

For øvrig information kontakt uddannelseskoordinator:

Jonna Christiansen

jonna.christiansen@99454545.dk

99454514

[Bemærk din ansøgning skal sendes via "Send ansøgning" knappen på hjemmesiden og ikke til ovenstående mailadresse]

Ansøgningsfrist: 6. november 2023

Ansættelsessamtaler finder sted: løbende

Brønderslev Kommunes medarbejdersyn bygger på følgende: 

 • Vi er "I samspil med borgerne”, hvilket vi støtter op gennem vores værdier: Fællesskabende, Modig og Nysgerrig. 
 • I Brønderslev Kommune og på den enkelte arbejdsplads, er det både naturligt, legitimt og velset, at medarbejdere viser interesse for og debatterer arbejdspladsens forhold gennem dialog og samarbejde.
 • Vi arbejder ud fra en forventningsmodel, der beskriver forventninger til medarbejdere og ledere i Brønderslev Kommune.

Får du afslag på din ansøgning om elevstilling, er Brønderslev Kommune forpligtet til at registrere afslaget. Oplysningerne registreres på Praktikpladsen.dk og overføres til Datavarehuset i Styrelsen for It og Læring. Oplysningerne indsamles udelukkende til statistiske formål. De registrerede oplysninger er ikke synlige for dig eller offentligheden. Indsamlingen af disse data sker med hjemmel i §58 i Bekendtgørelse om Erhvervsuddannelser.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Brønderslev Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Brønderslev Kommune, Ny Rådhusplads, 1, 9700 Brønderslev

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 06-11-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://Bronderslev-v2-1.career.emply.com/ad/social-og-sundhedshjaelperuddannelse-pa-17-uger/fiizcg/da

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5909694

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet