Carsten Ullmann Andersen stiller op for Dansk Folkeparti

Carsten Ullmann Andersen stiller op for Dansk Folkeparti til KV-21.
Profilbillede

Blå bog

Carsten Ullmann Andersen er 46 år gammel og stiller op for Dansk Folkeparti.

"Når man er lokalpolitiker med fuldtidsarbejde, så er politik en fritidsinteresse. Men derudover er jeg aktiv i Hjemmeværnet, hvor jeg er skydelærer. Jeg går lidt på jagt og er også medlem af Brønderslev skytteforening," fortæller Carsten om sine fritidsinteresser.

Carsten har boet i Brønderslev Kommune hele hans liv. De sidste mange år på en lille ejendom lige udenfor Jerslev.

Hvad betyder Brønderslev Kommune for dig?

"Brønderslev kommune er, hvor jeg bor og har min familie og venner. Jeg har et stort ønske om, at Brønderslev Kommune skal være et godt sted at bo, gå i skole, dyrke sport og fritidsinteresser, blive ældre og få pleje og omsorg, hvis livet byder, at der er behov for dette. Alle disse ting ville jeg gerne være med til at udvikle og gøre endnu bedre."

Hvorfor stiller du op til kommunalvalg 2021?

"Jeg har nydt det store privilegium, at jeg blev valgt til byrådet ved KV17. Det har været en stor fornøjelse at tjene kommunens borgere.

Jeg mener selv, at jeg har bidraget konstruktivt til den gode udvikling, der er i gang i Brønderslev kommune. Dette både ved at arbejde seriøst og engageret samt igennem godt samarbejde. Jeg håber inderligt på vælgernes opbakning til, at jeg kan fortsætte mit politiske arbejde til gavn for de ældre, de svageste, børnene, vores lokalsamfund, erhvervslivet og kulturen."

Hvad er dine politiske mærkesager?

"- Udvikling af vores landdistrikter og vores lokalbyer. Dette skal ske sideløbende med udrulningen af midtbyplaner for vores større byer.

- Gode forhold for vores ældre borgere herunder bekæmpelse af ensomhed og bevarelse af den fulde klippekortsordning (som fortsat er intakt i Brønderslev til forskel for mange andre kommuner). Bedre og værdige forhold for vores ældre medborgere.

- Brønderslev kommune skal opleves som erhvervsvenlig og dermed tiltrække endnu flere nye virksomheder. Derved skabes nye arbejdspladser og som følge heraf også tilflytning af nye familier.

- Begrænsning af kommunens udgifter i forbindelse med indvandrere samt et øget fokus på fordelingen af tosprogede elever i skolerne.

- Udvikling af børnepasningsmuligheder i hele kommunen. På grund af den positive udvikling i børnetal, har det været nødvendigt at udvide og nybygge børnehaver i kommunen. Jeg ønsker en velfungerende dagpleje overalt og mulighed for vuggestue i de større byer. Herudover ønsker jeg en yderligere nedsættelse af forældrebetaling for SFO. Der skal fortsat være fokus på renovering af skoler og udenomsarealer samt fokus på trivsel i skolerne.

- Støtte det frivillige foreningsliv og udvikling af kulturlivet i kommunen.

- Vi skal holde hånden under det specialiserede socialområde, hvor der opleves stigende udgifter overalt i landet. Her er det vigtigt med et lokalt fokus, da regeringen ikke har ønsket at prioritere dette i årets økonomiaftale med kommunerne. På sundhedsområdet er det vigtig, at forebyggende indsatser prioriteres. For både social og sundhedsområdet gælder, at alle skal have den nødvendig støtte og hjælp.

- Vi skal have fokus på danske værdier og traditioner i det kommunale arbejde."

Hvad er det første, du vil gå i gang med, hvis du bliver valgt?

"Forhåbentligt at forhandle konstitueringen af et borgerligt flertal.

Konstitueringen er vigtig i forhold til, hvad og hvor meget man får indflydelse på."

Eventuelle politiske holdninger og meninger i dette portræt tilhører kandidaten og er derfor ikke et udtryk for redaktionens holdning og mening
Kilde: Redaktionen