Danny Rosenkilde brænder for de små samfund

Kilde: Danny Rosenkilde, Byrådskandidat
Profilbillede
Anna Ludmilla Strømbæk Henriksen

Danny Rosenkilde er Byrådskandidat i Brønderslev Kommune, og det er vigtigt for ham, at der til det kommende kommunalvalg kommer fokus på de små byer i kommunen.

Da jeg har lagt røret på efter at have snakket med Danny Rosenkilde, er jeg slet ikke i tvivl om, hvorfor han stiller op som Byrådskandidat i Brønderslev kommune. Selvom vores samtale var telefonisk, kunne jeg tydeligt mærke hans passion for det lokalsamfund, som han selv har været en del siden han var 18 år gammel.

“Jeg vil gerne slå et slag for de små byer. Det er vigtigt, at folk gerne vil bosætte sig her, det er det, der gør, at et lokalsamfund kan både overleve og vokse,” fortæller Danny.

Danny købte sit første hus i Brønderslev kommune, da han var 18 år gammel, og han er derfor også en forankret del af det lokalsamfund, han brænder for at gøre en forskel i.

Det er Dansk Folkeparti (DF) Danny stiller op som Byrådskandidat for. Han er selv formand for DF’s lokalforening i Brønderslev, og derudover er han også repræsentant i DF’s tillidsmandsforum i Nordjyllands storkreds. Danny har derfor opnået meget i den relativt korte tid, han har været en del af politik.

“Jeg gik ind i politik for 6-7 år siden. Det gjorde jeg, fordi jeg mener, at hvis man har en holdning til noget, så skal man ikke bare sidde og se til - man skal gøre noget ved det,” fortæller Danny.


Foto: Danny Rosenkilde (th.) og Kristian Thulesen Dahl (tv.)

Nu stiller han op som Byrådskandidat og hertil har Danny en række mærkesager, som han mener er vigtige, hvis de små samfund i kommunen skal blive ved med at trives og blomstre.

Et godt lokalt liv for både børn, unge, forældre og ældre
Først og fremmest vil Danny gerne være med til at sørge for, at kommunens børn har et sted tæt på, hvor de kan gå i skole, at forældrene har en vuggestue og en børnehave, de trygt kan få deres børn passet i, og at der er plejehjem, hvor de ældre kan blive passet i omgivelser, de kender til. Derfor er Danny klar til at kæmpe mod flere lokale lukninger af institutioner som børnehaver, skoler og plejehjem.

“Det er vigtigt, at de små byer indeholder det, der kan få en hverdag til at køre rundt, men det skal give mening, så hvis en skole ikke har nok elever til, at kvaliteten af undervisningen kan bevares, så skal den selvfølgelig heller ikke holdes åben,” forklarer Danny.

I samme forbindelse ønsker Danny også at være med til at sikre, at der ikke bliver skåret mere i plejesektoren. Plejesektoren har været offer for mange nedskæringer, ikke kun i Brønderslev Kommune, men i mange kommuner landet over. Hertil mener Danny, at det er indiskutabelt, at vi skal vise vores ældre respekt ved at give dem den pleje og omsorg, som de fortjener:

“Vi har et plejepersonale, der er nødt til at løbe så stærkt, at de ældre på plejehjem ender med at sidde alene og kun ser skyggen af personalet, der suser forbi deres døre. De ældre får derfor ikke den nødvendige sociale tid, der skal til for at give dem en tryg hverdag og bedre trivsel,” mener Danny.

En øget pleje og omsorg, uanset om man bor i eget hjem eller på plejehjem, er nødvendig for at sikre de ældres livskvalitet. De fortjener, som Danny understreger, jævnligt at komme i bad og få rengjort deres bolig: “Det er lige så vigtigt for dem, som det er for os”.

Til sidst vil Danny også gerne være med til at sørge for, at Brønderslev Kommunes sagsbehandling optimeres i forhold til sociale sager og ansøgninger generelt:

“Der er sådan, at det lige nu i kommunen for eksempel tager rigtig lang tid, hvis en ung søger om indskudslån til en lejlighed. Hvis det ikke bliver behandlet så hurtigt som muligt, så ender den unge person måske med at skulle sove i sovepose på gaden. Det synes jeg bestemt ikke, at vi kan byde vores borgere. Det burde være en simpel sag, der kan afgøres med det samme,” fortæller Danny.

Han vil derfor gerne kæmpe for, at der tilføres flere ressourcer til området for behandling af sociale sager, sådan så kommunens borgere ikke skal stå med en urimelig lang sagsbehandlingstid.

Generelt set vil Danny kæmpe for, at alle borgere i Brønderslev Kommune har de bedste vilkår til at leve et godt liv funderet i lokalsamfundet.


Foto: Danny Rosenkilde

Et styrket forenings- og erhvervsliv
Danny har ikke kun været bosat i Brønderslev Kommune i rigtig mange år, han har også været en aktiv del af det foreningsliv, som kommunen rummer.

Han har været håndbolddommer i 26 år og er lige nu 2. divisionsdommer. Dette betyder også, at Danny både har en stor berøringsflade og et veletableret kendskab til kommunens foreningsliv. Samtidig har han også været frivillig i foreningen som træner for både senior- og ungdomshold.

“På den måde møder jeg rigtig mange mennesker. Min lidenskab til håndbold kommer gennem vores egen idrætsforening i Flauenskjold, hvor jeg selv har spillet indtil skader satte en stopper for det” fortæller Danny.

Det giver derfor også rigtig god mening, når Danny fortæller, at han gerne vil kæmpe for, at foreningslivet, og genstarten af det efter Covid-19, får den hjælpende hånd, der skal til for, at det kommer op at køre igen:

“Det er noget, der skal gøres i samspil med foreningerne (...) det er dem, der bedst ved, hvad de har brug for. Der skal en politiker ikke bare komme og fortælle dem, hvad de skal” forklarer Danny, der generelt set går ind for dialog og genkendelighed.

Slutteligt ønsker Danny også, at øge støtten til erhvervslivet og hertil skabe gode vilkår for iværksættere:

“Det er vigtigt, at kommunen bakker op om erhvervslivet, og giver optimale vilkår for at drive virksomhed her. Her skal vi igen være hurtigere til at behandle ansøgninger, så virksomhederne hurtigt kan komme i gang. Og det er uanset, om det er landbrug, forretninger eller andre virksomheder” fastslår Danny hertil.

Det er, for ham, vigtigt, at Brønderslev Kommune er et attraktivt sted at have virksomhed, da det er til gavn for alle, både kommunen og dens borgere.

En troværdig mand
To ord, jeg også forbinder med Danny, efter jeg har talt med ham er genkendelighed og troværdighed. Han er, som tidligere nævnt, en forankret del af det lokalsamfund, han vil kæmpe for at bevare, hvorfor han også ved, hvad han taler om, når han er inde på det, der kan og burde forandres i kommunen. Han har nemlig fingeren på pulsen i forhold til, hvad der sker, og hvad der er sket, i Brønderslev Kommune.


Foto: Danny Rosenkilde

Danny har arbejdet samme sted i 36 år - på slagteriet Danish Crown i Sæby - deltager aktivt i foreningslivet og brænder for sit lokalsamfund - og så passer og plejer han også sin rhododendronpark, hvori han slapper af og nyder de flotte planter.

Danny vil i den kommende fremtid dele valg-flyers ud i nærområdet, hvorpå du kan læse om alle hans mærkesager. Han vil blandt andet også slå et slag for vedligeholdelse af vejene i yderområderne, og derudover også kæmpe for nedbringelse af ikke-vestlig indvandring og hjemsendelse, når dette er muligt, som generelt også er en mærkesag for DF.

Hvis du ønsker at følge med i Dannys politiske liv, kan du følge ham på Facebook, hvor det også er muligt at stille ham spørgsmål.

Eventuelle politiske holdninger og meninger i dette portræt tilhører kandidaten og er derfor ikke et udtryk for redaktionens holdning og mening