Et børnehus med pædagogisk faglighed i højsædet

Foto: Der hygges om børnehusets kanin // Børnehuset Stjernestunden.
Profilbillede

Denne septembermorgen står Heidi Mandrup op før solen. 
Hun hører lyden af små barnefødder trippe over gulvet før Brønderslev får øjne.  

“Vi siger godmorgen til de første børn klokken kvart over seks,” forklarer Heidi, der er institutionsleder i Børnehuset Stjernestunden.  

Nogle af dem spiser morgenmad i huset og i takt med, at flere børn og pædagoger møder ind, samles de om formiddagsmaden klokken halv ni.  
Hun, kollegerne og børnene har en lang dag foran sig og med fyldte maver starter dagligdagen nu for alvor.  

For at tilgodese alle børnenes behov, deles de op i mindre grupper. Heidi forklarer:

“Klokken ni starter aktiviteterne og dér arbejder vi i aldersintegrerede grupper. Tre børnehavegrupper og to vuggestuegrupper.”  

På trods af de fastsatte tidspunkter, er det sjældent, at to dage er ens i børnehuset.  

Dynamisk læringsmiljø
Klikker man ind på Børnehusets hjemmeside står der, at deres lege- og læringsmiljøer ikke er permanente.  

Heidi forklarer, at miljøerne er bygget op, dels på baggrund af institutionens pædagogiske plan, dels efter, hvad der optager og inspirerer dem lige nu og her.  

“Hvis vi nu for eksempel leger med natur, naturfænomener og science, så har vi haft planter til at gro eller vi har haft små potter inde på stuerne, hvori vi har plantet små frø.” 

Lege- og læringsmiljøet etableres så nye kompetencer kan opstå ved at inddrage børnene, så de bliver aktive medskabere af egen læring ved at stille åbne, nysgerrige spørgsmål til deres forståelse af sammenhænge i naturen og deres omverden.   

Foto: Både naturen og sandkassen udforskes // Børnehuset Stjernestunden 

“Ugen efter bygger vi måske en forhindringsbane ud af stole og sætter snore mellem alle møblerne, så det gælder om at komme igennem uden at røre snorene,” forklarer Heidi.  

Institutionslederen forklarer også, at de bruger deres køkken og bålhus til at udføre forskellige science-eksperimenter, så børnene kan lære om kontrasterne kulde og varme.  
Et resultat af lokal opbakning  
Siden 3. august 2015 har Heidi Mandrup været institutionsleder i Børnehuset Stjernestunden.

Inden da, var det en anden institution, der huserede på Rømersvej 2.  

“Jeg var ansat som pædagog i selvsamme hus i en fuldtidsstilling, men vi blev alle afskediget i forbindelse med at flere institutioner skulle samles i et nybyggeri i den nordlige del af Brønderslev,” fortæller hun.  

Heidi og nogle af hendes kolleger stod nu tilbage og tænkte over, hvad næste træk skulle være. 
Dér fik de, sammen med en gruppe forældre, idéen til at åbne Stjernestunden.  

“Forældrene, der havde børn på stedet, var utroligt meget imod lukningen, derfor var de hurtige til at stå bag initiativet om at åbne en privat børnehave.” 

Børnehaven Rømersvej lukkede fredag den 31. juli 2015. 

“Vi lukkede ned med ét CVR-nummer fredag og åbnede op med et nyt om mandagen.”  

Stjernestunden er en selvejende, privat institution, hvorfor den drives og ejes af en bestyrelse.
Heri sidder to erhvervsrepræsentanter, tre forældre samt en forældrevalgt suppleant og Heidi deltager i bestyrelsesmøderne med funktion som sekretær.  

“Vi er den mindste integrerede institution i Brønderslev med plads til 60 børn og derfor lægger vi også særlig vægt på, at alle kender hinanden - både børn og voksne,” understreger hun.  

Udbud og efterspørgsel fra forældrenes side gjorde, at en ny vuggestueafdeling åbnede i sommeren 2018.  

Foto: Tid til nærvær, hygge og leg - uanset vejret // Børnehuset Stjernestunden 

En del af fællesskabet  
I Børnehuset arbejder Heidi og kollegerne med børn i udsatte positioner ud fra en individuel tilgang.  

“Vi anerkender, at børn lærer på forskellig vis, og vi tager udgangspunkt i det enkelte barns historie, forudsætninger og behov, dernæst tilrettelægger vi vores pædagogiske indsats.” 

Når man spørger institutionslederen, hvad det vigtigste mål for børnenes tid hos dem er, peger hun på, at relationen, tryghed og tillid er kerneopgaven i alt deres pædagogiske arbejde.  

“Det er vigtigt, at vi får alle med i fællesskabet. Både i mindre grupper, men også som hjælp til, at fællesskabet i større grupper forløber nemmere for det enkelte barn.”  

Hos Stjernestunden er der et stærkt engagement til at udvikle pædagogiske redskaber og derfor har huset også to, såkaldte NUSSA-terapeuter.  

“NUSSA er et neuroaffektivt udviklingspsykologisk legebaseret program, der består af 18 trin og som følger en skarp struktur. Formålet er, at børnene lærer omstillingsparathed, at de kan forklare eget følelsesliv, vente på tur og opnå fællesskabsfølelse,” forklarer Heidi Mandrup.  


Foto: Der kreeres farverige indkøbsnet indendøre // Pigerne er godt pakket ind på gyngen // Børnehuset Stjernestunden

Plads på flere niveauer  
Ethvert barns liv ændres, når institutionslivet begynder.
Det er en hverdag, hvor der stilles krav til færdigheder, kunnen og formåen, uden for hjemmets vante rammer.  

Børnene lærer at indgå i relationer med andre børn og voksne, hvorfor det også er altafgørende, at barnet mødes af faguddannede, pædagogiske voksne.  

Det er en hverdag, som Stjernestunden - i tæt forældresamarbejde - kan sikre dit barn. 

Institutionen har lige nu ledige pladser i både deres vuggestue og børnehave, og derfor er det også en hverdag, med både fysisk og ’mentalt’ stort råderum, dit barn bliver en del af.  
”Hos os er der god plads og en høj personalenormering, hvilket betyder, at børnene har en tryg, aktivitetsrig dagligdag, hvor læring, dannelse, trivsel og udvikling er i højsædet,” udtrykker Heidi.  

De ledige pladser betyder, at du kan skrive dit barn op på ventelisten på Stjernestundens hjemmeside lige her.  

Dette indhold er annoncørbetalt og er produceret i samarbejde med en annoncør.
Kilde: Heidi Mandrup // Børnehuset Stjernestunden
False {
}