Henrik Toftgaard stiller op for Venstre

Henrik Toftgaard stiller op for Venstre til kommunalvalget.
Profilbillede

Blå bog

Henrik Toftgaard er 47 år gammel og stiller op for Venstre.

"Jeg spiller fodbold og håndbold og er fodboldtræner for U10 og U11 piger i Dronninglund IF."

Han har boet i Brønderslev Kommune i størstedelen af hans liv. Nuværende bor han i Dronninglund med hans kæreste, hans tre piger og deres hund.

Hvad betyder Brønderslev kommune for dig?

"Brønderslev kommune er en kommune med mange muligheder, tilbud og en skøn natur.

Jeg har arbejdet og forsket i snart 20 år indenfor børne- og ungeområdet, hvor særligt børns trivsel, læring og udvikling har været et fokusområde. Desværre er Brønderslev kommune også landskendt for nogle uheldige børnesager, hvilket er et område, der ligger mit hjerte særligt nært."

Hvorfor stiller du op til kommunalvalg 2021?

"Jeg ønsker at bidrage til, at Brønderslev kommune bliver en endnu mere attraktiv kommune at bo i, drive virksomhed i og ikke mindst at være barn i.

Brønderslev kommune gør det tilfredsstillende på en række områder, og der er blevet rettet op på økonomien, så der nu er midler til at understøtte en bedre velfærd på bl.a. ældreområdet og bedre normeringer i børnehaver og i folkeskolen.

Men grunden til jeg vælger at stille op, er fordi der bestemt også er områder i kommunen, som i min optik kræver et særligt "serviceeftersyn" med nye og fagfaglige øjne.

Flere borgere fortæller, at de har et specifikt ønske om, at sagsbehandlingstiderne i de forskellige forvaltninger bliver mindre og mere tillidsfuld.

At når kommunen kontaktes, så bliver oplevelsen, at den enkelte sagsbehandler har den fornødne tid og ressourcer til at hjælpe i den konkrete sag.

Disse ønsker deler jeg i høj grad og som far til min handicappede datter, kan jeg genkende frustrationen over at opleve, at systemet prioriteres højere end mennesket.

Jeg har et brændende ønske om at være med til at forbedre borgeroplevelsen, dette uanset hvilken forvaltning man skal i kontakt med.

Vi skal nytænke kvaliteten for kommunens serviceniveau, for kommunens kerneopgave er netop at hjælpe kommunens borgere på bedste og hurtigste vis, og det vil jeg arbejde meget hårdt for."

Hvad er dine politiske mærkesager?

"Brønderslev kommune er ”kommunen i hjertet af Nordjylland”, som rummer mange muligheder, og hvor netop hjertet skal være centralt i vores fællesskab og fremtidige prioriteringer/beslutninger.

Det er essentielt, at der arbejdes på at skabe tillid mellem borgerne og kommunen samt at løsningerne bliver rettidige og bærerdygtige.

Brønderslev kommune skal være en kommune, hvor vi passer godt på hinanden, og hvor alle føler sig velkomne i fællesskabet.

I Brønderslev kommune skal der være gode muligheder for uddannelse, beskæftigelse og en tryg alderdom.

Vi skal styrke børnenes mulighed for en god og udviklende start på livet og sikre den nødvendige hjælp til dem, der har mest brug for det.

Der skal derfor være frit valg til at vælge det tilbud - privat eller kommunalt - som passer bedst til den enkelte families liv og dagligdag.

Det offentlige og det private skal være samskabende og ”spille hinanden gode” i en fælles bestræbelse på at tilbyde borgerne opgaveløsninger, som er kendetegnet ved høj faglighed, kvalitet og tillid."

Hvad er det første, du vil gå i gang med, hvis du bliver valgt?

"Hvis jeg får muligheden for det, vil det første jeg vil gå i gang med være at kigge på, hvordan kommunen er organiseret – hvordan de forskellige strukturer og arbejdsprocesser er i kommunen.

Er de interne procedurer og arbejdsgange rettet mod at sikre en individuel og hurtig opgaveløsning på borgerenes problemer og udfordringer? Er der nogle områder hvor opgaveløsningen spoleres eller vanskeliggøres ved en bureaukratisk organisering eller overflødige dokumentationskrav.

”Sund fornuft og med borgeren i centrum”, vil være min tilgang til det politiske arbejde."


Eventuelle politiske holdninger og meninger i dette portræt tilhører kandidaten og er derfor ikke et udtryk for redaktionens holdning og mening
Kilde: Henrik Toftgaard