Højt trin skaber problemer for gangbesværede på Brønderslev station

Profilbillede
Cille Rosentoft

Endnu en gang er en gangbesværet borger kommet til skade på Brønderslev station på grund af højt trin ved på- og afstigning af tog. Borgerne i Brønderslev efterlyser handling fra Banedanmark.

Borgerne i Brønderslev og passagererne på Brønderslev station er efterhånden meget trætte af forholdene på Brønderslev station.

Nu er der i denne uge sket endnu en ulykke, hvor en gangbesværet kvinde er faldet på hovedet ud af toget på grund af den lave perron på stationen.

Det er ikke første gang, der er sket en ulykke på stationen, og formand for Borger 9700, Jens Tofting, har tidligere henvendt sig til Banedanmark med følgende opfordring:

“Vi skriver til jer på vegne af borgerne i Brønderslev og passagerne på Brønderslev station. Perronen på stationen er meget lav i forhold til indstigningen på togene. Det giver store problemer for alle rejsende og især dårligt gående. Selv normalt gående må have fat i gelænderet på toget for at komme ind og ud af toget.

For de ældre og de handicappede passagerer er det forbundet med stort besvær, og mange tager ikke toget på grund af disse udfordringer. Vi vil derfor bede Banedanmark om evt. i samarbejde med Brønderslev kommune at planlægge en ombygning af perronen snarest muligt.”

I Brønderslevs facebook-gruppe efterlyses der også handling efter denne uges ulykke. Der er ingen information om, hvordan Banedanmark tackler sagen.

Kilde: Redaktion
Flere artikler