Jan Thaibert går til valg-kamp for bedre servicering af borgerne og erhvervslivet

Foto: Jan Thaibert (V).
Profilbillede

Kommunen er til for borgerne, og ikke omvendt.
Jan Thaibert (V) gør klar til valgkamp med klart mål om at sænke behandlingstiden i kommunen, og gøre administrationen både hurtigere og mere effektiv.

Bedre infrastruktur. Større fokus på genbrug og klima. En kommune med borgerne i centrum, og forbedrede vilkår for erhvervslivet.
Sådan lyder mærkesagerne for Jan Thaibert, der de seneste fire år har været byrådsmedlem for Venstre i Brønderslev Kommune, og som atter er at finde på stemmesedlen, når danskerne skal til stemmeurnerne tirsdag den 16. november.

Her ønsker Jan Thaibert at fortsætte kampen for borgerne, erhvervslivet og klimaet, ligesom han har gjort de seneste fire år, hvor han foruden en plads i Brønderslev byråd, også har været en del af kommunens beskæftigelses- og ældreomsorgsudvalg.

Hurtigere servicering af borgere og erhvervsdrivende
Står det til Jan Thaibert, skal der fremover være hurtigere for borgerne i Brønderslev Kommune at få deres sager behandlet hos kommunen.
Både i forhold til servicering af private, men også i forhold til erhvervslivet.

Som murermester med eget firma i Agersted oplever Jan Thaibert nemlig ofte, hvordan det kan tage helt op til to måneder at få afgjort selv en simpel byggesag, ligesom at han også oplever, at de almene borgere rammes hårdt på de lange behandlingstider fra kommunen:

“Kommunen er til for borgerne - ikke omvendt. Deres vigtigste funktion er at servicere borgerne, og derfor skal behandlingen fra deres side af også være så hurtig og effektiv som muligt.”

Jan Thaibert ønsker derfor fremover, at afsætte flere ressourcer til den kommunale servicering, da de lange behandlingstider i flere tilfælde skyldes underbemanding i kommunen:

“Det skylder vi borgerne og de erhvervsdrivende. Borgerne er selve grundstenene i samfundet, og hvad erhvervslivet angår, er det dem der finansierer velfærden
- så de bør selvfølgeligt alle have nogle gode vilkår at arbejde under.”

Mere asfalt og retten til privatbilisme
En anden mærkesag, der ligger Jan Thaibert dybt på sinde, er infrastrukturen og vejene i Brønderslev Kommune:

“Brønderslev Kommune ligger et sted helt i bunden hvad angår kvaliteten af vores veje. Vi skal fremover være bedre til at vedligeholde vores veje i kommunen, ligesom at vi skal sikre os, at vi har et vejnet som er tilstrækkeligt i forhold til kommunens behov.”

Med til at vedligeholde og sikrer sig bedre i veje i kommunen tilhører sig nemlig, at det giver større sikkerhed for både privatbilister og den offentlige transport, som benytter vejene. Foruden kampen om fortsat bedre veje i kommunen, er Jan Thaibert nemlig også aktiv forkæmper for privatbilisternes rettigheder:

“Selvom jeg gerne så at flere brugte den offentlige transport, er det bare svært at undgå at kører i egne biler i en kommune med så mange mindre lokalsamfund som i Brønderslev Kommune. Her er det nødvendigt med gode sikre veje for privatbilisterne, da busserne bare ikke går regelmæssigt nok til, at det giver mening udelukkende at prioriterer dem.”

Genbrug og affaldssortering er vejen frem

Miljø og bæredygtigheden har fyldt meget i både den landsdækkende og kommunale politik de seneste mange år, og står det til Jan Thaibert, er det også noget som der fortsat bør være stor fokus på i de kommende valgår.

Sammen med den øvrige byrådsgruppe i Venstre, har Jan Thaibert blandt andet været med til at se på, hvordan både borgerne og de erhvervsdrivende bliver bedre til at sortere og genbruge deres affald, med henblik på at blive bedre til at værne om miljøet.

Ideer til konkrete løsningsforslag som blandt andet kan være med til at afhjælpe problemet, kan ifølge Jan Thaibert være at rette større fokus på brugen af genanvendeligt plastik, samt tænke over, hvordan vi minimerer vores madaffald.

Her foreslår Jan Thaibert, at affaldsproducenterne fremover lader sig inspirere af rockwool-industrien:

“Rockwool var tidligere et af de byggematerialer som forurener mest. I dag er stort set alt rockwool 100% genanvendeligt - og hvis de kan gøre det, hvorfor skulle vi så ikke kunne gøre det samme på en lang række andre områder.”

Jan Thaibert ser frem til at kæmpe for en renere og mere grøn politik de kommende år, hvor han glædes over, at hans politik bliver hjulpet godt på vej af de nye regler om bedre affaldshåndtering, der træder i kraft i 2022.

Flere varme hænder i ældreplejen
De seneste fire år har Jan Thaibert været medlem af ældreomsorgsudvalget i Brønderslev Kommune, hvortil kommunens ældste har en helt særlig plads hos ham. For selvom det er Jan Thaiberts indtryk, at de ældre har det meget godt i Brønderslev, er det vigtigt for ham at fastholde en politik, der sikrer de ældste en værdig alderdom:

“Gennem et helt liv har de knoklet og været med til at opbygge og skabe velfærd gennem arbejde og skatter. Vi skal sikre os, at de får den hjælp og de tilbud de behøver, og ikke bare glemme eller nedprioriterer dem, bare fordi de nu har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet.”

Generelt er det dog ikke hos de ældre, at Jan Thaibert oplever problemer på ældreområdet. Derimod oplever han oftere, at det er ansatte på plejehjem og i ældreplejen, som har det hårdest:

“Der er behov for flere varme hænder i plejen. De, der er i faget nu, er hårdt presset i hverdagen, hvor de ikke har tid nok til den enkelte borger. Det skal vi naturligvis have gjort noget ved, da ingen kan være tjent med dette.”

Foruden flere varme hænder er Jan Thaibert også åben for at indføre mere digitalisering i plejesektoren - men kun, hvor det giver mening.
Her kan en større fokus på digitalisering og automatisering af ældreplejen blandt andet gøre arbejdet nemmere for personalet - uden det nødvendigvis går ud over de ældre. 

Jan Thaibert nævner konkret eksempler på det at uddele piller til de ældre.
Et job som i dag kan være ret tidskrævende for en plejer, men som alternativt kan varetages af en pilledoseringsmaskine.
Den automatiserede proces kan her være med til at aflaste plejepersonalet i en i forvejen presset hverdag:

“Generelt er jeg stor fortaler for mere digitalisering i hverdagen og i kontakten med kommunen.
Lige når det kommer til de ældre, er det dog vigtigt, at vi tager højde for, at ikke alle har lige nemt ved at omstille sig til den digitale praksis.
Vi skal jo nødigt gå for hurtigt frem.”

Kommunalvalget afholdes i år tirsdag den 16. november, hvor Jan Thaiberts navn atter vil være at finde på stemmesedlen. Her vil 27 byrådskandidater blive valgt ind i Brønderslev byråd, hvor de udvalgte med flest stemmer som udgangspunkt alle vil sidde i en valgperiode på fire år - startende fra januar 2022.

Dette indhold er annoncørbetalt og er produceret i samarbejde med en annoncør.
Kilde: Jan Thaibert