Janni Mølgaard Høybye stiller op for Det Konservative Folkeparti til KV-21

Janni Mølgaard Høybye stiller op for Det Konservative Folkeparti.
Profilbillede

Blå Bog
38-årige Janni Mølgaard Høybye stiller op for Det Konservative Folkeparti i Brønderslev Kommune. Hun har boet i kommunen i 36 år, og er til dagligt bosat udenfor Kirkholt, hvor hun har boet de seneste 9 år. 

Hvad betyder din opstillingskommune for dig?
"Jeg har aldrig været i tvivl om, at jeg ønsker at bo i Brønderslev. Da vi købte hus, var det vigtigt for mig at kunne bo i Brønderslev Kommune."

Hvorfor stiller du op til kommunalvalg 2021?
"Jeg stiller op, fordi jeg ønsker at medvirke til en sund og velfungerende kommune med fokus på menneskerne, der bor i hele kommunen."

Hvad er dine politiske mærkesager?
Familien i Centrum:
"Brønderslev Kommune skal have et beredskab af psykologer og pædagogisk konsulenter, der kan træde til og hjælpe børn i nedadgående trivsel indenfor 4 uger. Skoler og institutioner skal kunne indkalde fra første bekymring og få kvalitativ hjælp med udgangspunkt i observationer af et enkelte barn. På nuværende tidspunkt kan der opleves ventetider på mellem 4 og 6 måneder, hvor børn opleves i faldende trivsel. Dette skal ændres."

Alle skal føle sig velkomne:
"I Brønderslev Kommune skal alle føle, der er brug for dem og alle skal have muligheden for tilknytning til et socialt fællesskab. Det er et fælles ansvar at invitere nye borgere ind i foreningerne og virksomheder for på den måde at hjælpe dem med at finde en plads i samfundet. Igennem sociale fællesskaber kan livskvaliteten hos den enkelte højnes og give mening med livet. Fokus på hjælp til selvhjælp er vigtigt."

Oplandsbyerne skal højnes:
"I Brønderslev Kommune skal vi højne oplandsbyernes udvikling ved at rive faldefærdige huse ned og understøtte de frivillige kræfter til at skabe merværdi i området. Vi skal have mere fokus på visionsmøder i oplandsbyerne med politisk fremmøde, således borgere, der har lysten til at skabe, kan understøttes, også selv om de ikke har overblikket over de kommunale retningslinjer og procedurer."

Hvad er det første, du vil gå i gang med, hvis du bliver valgt?
"Jeg vil kæmpe for alle mine mærkesager. Derfor vil jeg også kæmpe for en plads i de udvalg, hvor det er muligt at skabe forandringer i forhold til mine mærkesager."

Hvad er dine fritidsinteresser?
"Jeg er naturtosse, hvor jeg på gården derhjemme afprøver forskellige tiltag for at fremme biodiversiteten og naturens mangfoldighed. Jeg har ofte øjnene rettet mod himlen for at spotte rovfugle og går mange ture i den dejlige skov vi har i baghaven."

"Jeg er desuden altid i gang med frivilligt arbejde i forskellige arenaer, hvor idéerne står i kø for at blive sat i søen."

"Jeg er et socialt væsen og vores hjem er ofte fyldt med mennesker."

"Derudover kobler jeg af på motorcykel og nyder den friske luft når vejret er til det."

Eventuelle politiske holdninger og meninger i dette portræt tilhører kandidaten og er derfor ikke et udtryk for redaktionens holdning og mening
Kilde: Janni Mølgaard Høybye