Lærer i specialafdelingen

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Fast lærerstilling i specialafdelingens udskoling
Vi søger en uddannet lærer til vores overbygning  i X-klasserne på Søndergades Skole. Stillingen er en fuldtidsstilling med start pr. 1/8-2023.

Som lærer i specialafdelingen 
Er det vigtigt, at du har en høj faglighed, således at du kan matche elevernes meget forskellige læringspotentialer og indlæringskompetencer. Du skal kunne kombinere faglige kundskaber med konkrete opgaver. Det skal falde dig naturligt at arbejde med ”hele” barnet, både den faglige, sociale og personlige udvikling og kontinuerligt have fokus på elevernes læring og trivsel.
Du skal kunne skabe gode, rolige og trygge rammer samt motivere eleverne og i samarbejde med dine kollegaer støtte eleverne gennem undervisningen.
Det er vigtigt, at du er en holdspiller og kan samarbejde i tætte relationer i teamet omkring eleverne såvel som med forældre og eksterne samarbejdspartnere.
Det vil være en fordel, hvis du har erfaring inden for specialpædagogik og børn med generelle indlæringsvanskeligheder.  Ligeledes vil det være en fordel hvis du har kompetencer til at undervise i musik og dansk. 


Således forventer vi at du:

 • Har interesse i og kan undervise i overbygningen i alm. fagrække. 
 • Kan koble din teoretiske viden til den udlevede praksis.
 • Har gode kommunikative kompetencer, således at din dialog præges af empati, evne til perspektivskifte og professionalisme samt at du kan arbejde skriftligt med dokumentation og dataindsamling.
 • Kan være med til at skabe den forudsigelighed og struktur eleverne behøver.
 • Har en robust og nærværende personlighed, samt en positiv indstilling til arbejdet med elever der har brug for at blive mødt af voksne med særlige relationelle kompetencer.
 • Er engageret, målbevidst og vedholdende i at arbejde i dybden med en skole, som er i konstant forandring.
 • Har fokus på elevernes inklusion i almenskolen og det omgivende samfund.
 • Kan praktisere et professionelt nærvær over for eleverne.
 • På konstruktiv og fremadrettet vis kan bidrage til samarbejdet i et team med dygtige og engagerede kollegaer, som forventer et professionelt og tæt samarbejde med dig – vi arbejder bl.a. med Co-teaching og aktionslæring. 
 • Kan agere ud fra kommunens børnesyn i din pædagogiske praksis.


Søndergades Skole er en del af Distrikt syd, som består af Øster Brønderslev Centralskole, Skolegades Skole og Søndergades Skole.
Søndergades Skole er afdelingsopdelt, skolen består af fem afdelinger – indskoling (bh.kl. – 3.kl.), mellemtrin (4. – 6.kl.), overbygning (7. – 9.kl.), specialafdeling og SFO
X-klasserne er et af Brønderslev kommunes specialtilbud. X-klasserne er et undervisningstilbud for elever med generelle indlæringsvanskeligheder og tillægsdiagnoser. Fælles for børn med generelle indlæringsvanskeligheder er, at deres generelle udvikling ikke er på højde med kammeraternes i deres sædvanlige klasse. Generelle indlæringsvanskeligheder kan medføre at eleverne er forsinket i deres intellektuelle og sproglige udvikling, har snæver begrebs‐ og forestillingsverden samt nedsat evne til problemløsning og erfaringsoverføring.

Yderligere oplysninger kan findes på skolens hjemmeside https://sondergades-skole.aula.dk/ eller ved at kontakte skoleleder Sisse S. Larsson på tlf. 99454848.

Ligeledes kan det oplyses, at der indhentes børneattest. Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist fredag den 20.juni kl. 12.00 og samtalen afholdes torsdag den 22.juni fra kl. 13.00. 

 
I Brønderslev Kommune er vi ”I samspil med borgerne”. Vi støtter op om dette ved hjælp af vores værdier: Fællesskabende, Modig og Nysgerrig. Du kan læse mere om ”I samspil med borgerne” og vores værdier her.
 
Vi arbejder ud fra en forventningsmodel, der beskriver forventninger til medarbejdere og ledere i Brønderslev Kommune. Nogle af forventningerne til medarbejdere, er: 

 • At du har fokus på kerneopgaven og leverer resultater ud fra de givne mål og rammer
 • At du har en faglig stolthed og samarbejder med dine kolleger/samarbejdspartnere om opgaveløsningen
 • At du er medansvarlig for god trivsel ved at være positiv og konstruktiv 
 • At du arbejder ud fra de givne rammer og ser dig selv som en del af det store fællesskab i Brønderslev Kommune

Du kan læse mere om, hvilke andre forventninger, der er til en medarbejder i vores forventningsmodel.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Brønderslev Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Brønderslev Kommune, Søndergade 40, 9700 Brønderslev

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 20-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://Bronderslev-v2-1.career.emply.com/ad/laerer-i-specialafdelingen/ecjvlj/da

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5848030

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet