Otto Bjerre stiller op for Socialdemokratiet til KV21

Otto Bjerre stiller op for Socialdemokratiet til KV21
Profilbillede

Blå bog:

64-årige Otto Bjerre stiller op for Socialdemokratiet til kommunalvalget i Brønderslev Kommune.

Hvad betyder din opstillingskommune for dig?

"Det er herfra min verden går, i Hellum som ligger lige midt i kommunen. Jeg foretager al handel i Kommunen. Lokalt hos købmanden i Brønderslev. Ellers er det Hjallerup, Dronninglund eller Brønderslev."

Hvorfor stiller du op til kommunalvalg 2021?
Jeg stiller op, fordi jeg efter nu 50 år på arbejdsmarkedet, mange års organisationsarbejde som tillidsvalgt og med bestyrelsesarbejde i 3F, som formand for Hellum Vandværk o.m.m. samt med rollen som far og morfar, føler, at jeg har oparbejdet en livserfaring, på hvilket grundlag jeg kan give noget godt videre til den næste generation. Dertil kommer en naturlig interesse i at påvirke udviklingen i kommunen i en stadig bedre retning. Til trods for at det er en god bosætnings- og handelskommune, er erhvervsudvikling meget forsømt.

25% af samtlige borgere pendler ud af kommunen for at arbejde. Vi er den kommune i Nordjylland, hvor flest borgere arbejder udenfor kommunen. Det må vi kunne gøre meget bedre.
Alt for mange af vores unge skal til Hjørring, Frederikshavn eller Aalborg for uddanne sig. Det er ikke godt nok. Det kan vi ikke være bekendt over for vores unge.

Som formand for Hellum Vandværk, har jeg nu i nogle år arbejdet sammen med de øvrige vandværker og Brønderslev Kommune, om beskyttelse af vores grundvand. Jeg ser det som en meget vigtig opgave, at beskytte vores grundvand, og dermed sikre fortsat rent drikkevand. Også til de kommende generationer. Ved at blive valgt ind i byrådet, ser jeg en stærkere mulighed for at arbejde for dette.

Hvad er dine politiske mærkesager?
Erhvervsvækst som igen giver nogle afledte effekter: Flere arbejdspladser i kommunen. Mulighed for etablering af flere uddannelsespladser. Mindre miljøbelastning ved kortere afstand til arbejdspladserne (Over 9000 Brønderslev-borgere pendler hver dag ud af Kommunen.). Mere fritid derhjemme, i stedet for bruge hundredvis af timer hvert år på motorvejene.

Uddannelse. Flere uddannelsesinstitutioner indenfor kommunens grænser. Jeg ser for mig, at der med tiden kan opbygges rigtig gode uddannelses/unge-miljøer i både Brønderslev, Hjallerup og Dronninglund.

En bedre folkeskole. En skole hvor børn kan føle sig trygge og godt tilpas. Vi har i Brønderslev Kommune alt for mange moppesager, der ikke bliver taget ordentlig hånd om. Barndoms- og skolelivet er så kort, og det kan ikke gøres om. Vi voksne har pligt til at sikre, at det foregår under trygge og gode vilkår.

Natur og miljø. Sikre en udvikling i biodiversiteten og sikre beskyttelse af grundvandet.

Hvad er det første, du vil gå i gang med, hvis du bliver valgt?
De mærkesager jeg har nævnt, har alle nogenlunde lige høj prioritet på min dagsorden.

Hvad er dine fritidsinteresser?
Børn og børnebørn, gode og festlige middage/aftner med naboer og genboere, naturen, due og hønseavl, bøger og klassisk musik.

Eventuelle politiske holdninger og meninger i dette portræt tilhører kandidaten og er derfor ikke et udtryk for redaktionens holdning og mening
Kilde: Otto Bjerre