Pædagog eller ergoterapeut til Hedebo

Profilbillede

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

På Hedebo er borgerne eksperter i eget liv!

Er du uddannet pædagog eller ergoterapeut, og har lyst til at være med til at støtte borgerne i dette, så er du måske dén, vi søger.

 

Vi søger en ny kollega i en fast stilling pr. 1. august 2023 – meget gerne før hvis muligt. 

Der er tale om en stilling på 37 timer/ugtl. i blandet dag og aftenvagt, med mulighed for weekendarbejde hver 3. weekend.

 

Hvad er Hedebo:

Hedebo er et socialpsykiatrisk botilbud med plads til 36 borgere fordelt i 4 teams. 

Tilbuddet rummer:

 • længerevarende botilbud efter Lov om Social Service § 108. 
 • midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service § 107. 
 • én flexplads § 84 som er et midlertidigt tilbud. Opholdet på flexpladsen kan være akut såvel som planlagt, og kan have varierende længde. 
 • telefonrådgivningen som er et socialpsykiatrisk tilbud for udsatte borgere med fysisk, psykisk og/eller social funktionsnedsættelse efter Lov om Social Service §12 i tidsrummet kl. 16:00 – 7:00.

 

Målgruppen på Hedebo:

Borgere i alderen fra 18 år og op, som er kendte med betydelige psykiatriske problemstillinger.

I tilbuddene er der således tale om et målrettet, længerevarende eller midlertidigt og rehabiliterende tilbud med det formål, at fremme trivsel og selvstændighed for den enkelte borger. 

Der arbejdes i høj grad ud fra en Recovery rehabiliterende-tænkningen, hvor fokus er på, at borgerne skal kunne leve et liv ud fra egne ønsker og drømme for eget liv, med afsæt i den enkelte borgers ressourcer.

 

Vi tilstræber, at Hedebo skal være et godt sted at bo. Et sted hvor borgerne trives, og får hjælp og støtte til at mestre eget liv. Vi arbejder dialogbaseret ud fra et helhedsorienteret menneskesyn, hvor vi ser borgerne som kompetente og ligeværdige medborgere, der er eksperter i eget liv. 

 

På Hedebo er vi idrætscertificeret, hvilket betyder, at der altid er planlagt aktiviteter i huset. Vi har vores eget motionscenter, daglige fysiske aktiviteter om eftermiddagen, samt en idé-boks hvor borgerne selv byder ind med ønsker såsom kreativitet, filmaftner, en biograf- og/eller strandtur eller lign.


Vi forventer:

 • at du er uddannet pædagog eller ergoterapeut.
 • at du har viden og erfaring fra det specialiserede voksenområde. 
 • at du er nysgerrig på den enkelte borger, og ud fra en tilgang baseret på respekt vil bestræbe dig på at understøtte borgerne i al leve et godt liv med øje for deres selvbestemmelsesret.
 • at du besidder en solid, psykisk robusthed og modenhed, samt har vilje og evne til at arbejde selvstændigt og struktureret. 
 • at du kan bevare overblikket - også i pressede situationer. 
 • er modig, opsøgende og brobyggende i forhold til beboer og samarbejdspartnere på tværs af socialpsykiatriens tilbud og Kommunens øvrige sektorer.
 • at du bestrider gode samarbejdsevner, og har interesse i at indgå i forskelligartede opgaver.
 • at du ser dig selv som faglig sparringspartner, og sætter pris på en god drøftelse med kolleger og ledelse.
 • at du har gode og tydelige kommunikative evner såvel skriftligt som mundtligt.
 • at du kan anvende IT på ordinært brugerniveau, og er i stand til at dokumentere egen indsats – bl.a. i samarbejdet med borgerne.
 • at du ser fordele ved, samt trives i teamsamarbejde, men samtidig er indstillet på at arbejde på tværs af Hedebo. 
 • at du er mødestabil.

 

Vi tilbyder et alsidigt og spændende job på en dynamisk arbejdsplads i en organisation i udvikling, hvor:

 • tværfagligt samarbejde anses som en ressource, der medvirker til positivt at nuancere de faglige perspektiver omkring samarbejdet med borgerne.
 • beboernes medinddrages idet medbestemmelse anses som en værdifuld og afgørende faktor.
 • der er fokus på at arbejde ”fra beskyttet til støttet” med det formål, at skabe de rammer der understøtter beboernes muligheder for at være aktører i eget liv.
 • vi arbejder med en anerkendende og recovery-baseret tilgang til beboerne.
 • vi tilstræber at have fokus på sundhed og motion, hvorfor der er faste aktiviteter på tværs af huset – ofte ud af huset - flere gange ugentlig. Her deltager medarbejderne som oftest også – ellers ledsager de blot og støtter borgeren i at gennemføre.


Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Kathe Riis Johansen på telefon; 99 45 59 24 / 23 11 84 64.

 

Ansøgningsfrist er d. 22. juni 2023.

 

Medsend eksamensbeviser med ansøgningen. 

 

Der ansøges via stillingsopslaget på kommunens hjemmeside.

 

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler torsdag d. 26. juni 2023.

 

I ansættelsesudvalget vil være der være repræsenteret både medarbejdere, TR-repræsentant og afdelingsleder.

 

Løn og ansættelsesvilkår forhandles med den overenskomstberettigede organisation.

Der indhentes straffeattest forud for ansættelse.


 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Brønderslev Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Brønderslev Kommune, Vestmanna Alle, 8, 9700 Brønderslev

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 22-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://Bronderslev-v2-1.career.emply.com/ad/paedagog-eller-ergoterapeut-til-hedebo/ljkxo8/da

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5849412

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet