Peter H. S. Kristensen stiller op for Socialdemokratiet til KV21

Peter H. S. Kristensen stiller op for Socialdemokratiet til KV21
Profilbillede

Blå Bog

63-årige Peter H. S. Kristensen stiller op for Socialdemokratiet til kommunalvalget i Brønderslev Kommune. "For snart 20 år siden flyttede jeg og min familie til Stenum, et skønt og aktivt samfund."

Hvad betyder din opstillingskommune for dig?
Mange gode oplevelser. Første store oplevelse var til Brundergilde, hvor jeg var med i optog, trækkende på en kamel, udklædt som beduin. Som 17 årig arbejde på Sct. georgsgården i Brønderslev, hvor jeg også boede i et par år. Senere arbejdet på Døgncentrene i Hjallerup, med nogle skønne unge mennesker som var anbragt her. Og så de sidste mange år bosat i Stenum.

Hvorfor stiller du op til kommunalvalg 2021?
For at arbejde på at Brønderslev kommune hele tiden holder fokus på, at man er der for borgernes skyld. Alle beslutninger skal kunne begrundes i at de gavner borgerne, og det vil jeg gerne være med til at sikre.

Hvad er dine politiske mærkesager?
At der i alle tilbud er fokus på nærvær. Uanset om det er i dagtilbud eller skole, skal børnene trives og være en aktiv del af deres egen hverdag. Ældre skal mærke nærvær fra det personale som yder service, og personalet skal have tid og plads til omsorg og støtte til den enkelte. Handicappede skal have levemiljøer og personale, som respekterer dem som individuelle mennesker, med ret til at leve deres eget liv.
Foreningslivet skal støttes, da det er en væsentligt samlingspunkt for borgerne, og der skal tilbydes faciliteter som gør at borgerne sammen kan dyrke deres interesser.
Og så skal vi sikre at personalet er trygge i deres ansættelse, og at de har et godt arbejdsmiljø.

Hvad er det første, du vil gå i gang med, hvis du bliver valgt?
Arbejde på mindre bureaukrati, og større selvbestemmelse på de kommunale arbejdspladser. Jeg tror på at der med ansvar og selvbestemmelse, sikres udvikling i tilbuddene.

Hvad er dine fritidsinteresser?
Det lokale arbejde med at udvikle tilbud i lokalområdet.
Spiller golf
Politisk arbejde

Eventuelle politiske holdninger og meninger i dette portræt tilhører kandidaten og er derfor ikke et udtryk for redaktionens holdning og mening
Kilde: Peter H. S. Kristensen