Socialrådgivere til Ungefamilieafdelingen

Profilbillede

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

UNGEFAMILIEAFDELINGEN I BRØNDERSLEV UNGECENTER SØGER SNAREST MULIGT 2 POSITIVE OG MOTIVEREDE KOLLEGER

Den ene til vores modtagelse, hvor fx underretninger modtages og vurderes. Den anden kollega søges til handicap teamet, i forbindelse med opnormering af teamet pga. Barnets Lov 

 

For begge stillinger gælder at du:

 • er uddannet socialrådgiver
 • brænder for at gøre en forskel for unge mennesker og deres familier
 • befinder dig godt i myndighedsrollen og kan sætte rammen for sagsbehandlingen
 • er interesseret i en fast fuldtidsstilling på en nærværende arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø
 • har lyst til at være en del af implementeringen af Barnets Lov
 • kan arbejde systematisk og kan se det faglige formål med de administrative opgaver
 • har erfaring med DUBU
 • gør dig umage med at give den bedst mulige service indenfor de eksisterende rammer

For stillingen i modtagelsen gælder at du:

 • Har solid erfaring med særlige sociale problemer
 • Er analytisk skarp og kan holde overblik
 • Kan bevare ro under pres

For stillingen i Handicapteamet gælder at du:

 • Har erfaring med §§ 41 og 42
 • At du har sans for både mennesker og tal
 • At du forstår familien i et systemteoretisk perspektiv

 

Vi tilbyder en myndighedsafdeling der:

 • har et godt arbejdsmiljø, hvor vi hjælper hinanden, og hvor der er højt til loftet
 • foretager individuelle vurderinger og finder dertil specialiserede indsatser
 • ligger vægt på ”kun” at være i familiens liv i den tid, der er behov for støtte
 • tilbyder et godt introprogram med fast mentor tilknyttet
 • er en del af stærk tværfaglig arbejdsplads med respekt for det monofaglige
 • i dagligdagen har en tilgængelig og tværfaglig ledelse
 • tilbyder ugentlige sparringsmøder og fast supervision 

 

Din nye arbejdsplads:

UngeCenter Brønderslev er en tværfaglig enhed, der er målrettet alle 15 - 29-årige i kommunen. UngeCentret skal bl.a. sikre, at de unge får en sammenhængende helhedsorienteret indsats, som er målrettet uddannelse og job i det omfang og tempo, som er det rette for den unge. Der er godt 50 medarbejdere i UngeCentret, fordelt tværfagligt på bl.a. UU, beskæftigelse, Misbrug, Virksomhedskonsulenter, Handicap og Psykiatri og UngeFamilie.

Om Ungefamilieteamet: 

Ungefamilieteamet består af en 13 rådgivere, en afdelingsleder og en fagkonsulent. Derudover er der 2 administrative medarbejdere tilknyttet, samt en ungekonsulent. 

Målgruppen for Ungefamilieafdelingen er unge mennesker mellem 15 og 23 år, og med udgangspunkt i deres ønsker forsøger vi sammen at finde en plan, der kan føre til trivsel i et selvstændigt voksenliv indenfor servicelovens og de økonomiske rammer. Vi har fokus på inddragelse, individuelle løsninger, og mindst mulig indgriben, med det formål, at den enkelte bliver bedst muligt rustet til voksenlivet og til at gennemføre en uddannelse.

I Brønderslev Kommune er vi ”I samspil med borgerne”. Vi støtter op om dette ved hjælp af vores værdier: Fællesskabende, Modig og Nysgerrig. 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Brønderslev Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Brønderslev Kommune, Kornumgårdsvej, 16, 9700 Brønderslev

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 22-10-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5917139

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet