Styrket samarbejde mellem Forening Norden og Brønderslev Bibliotek

Profilbillede

Foreningen Nordens formål er at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil. Brønderslev bibliotek er en stærk medspiller med sit brede publikum og en vifte af kompetencer blandt de ansatte.

Samarbejdet har i dette efterår resulteret i både en læseklub, et livestream-arrangement, et foredrag samt Skumringstimen.

I læseklubben ”Nordiske naboer” læses romaner af forfattere fra fx Norge, Sverige og Grønland. Her i blandt ”Om foråret” af Karl Ove Knausgård og d. 1. november er der arrangement med netop denne forfatter, livestreamet fra Den sorte Diamant i København.

Lene Hansen, formand for Forening Norden Brønderslev, har tilmeldt sig læseklubben og glæder sig til at diskutere romanerne i klubben. Desuden synes hun, at det er interessant at koble et arrangement sammen med en læseklub.

Det samme sker når Forening Norden og Brønderslev Bibliotek igen afholder Skumringstimen, i år mandag d. 14. november. Her har læseklubben ”Nordiske naboer” ligeledes læst årets oplæsningsbog, “Åleevangeliet”, skrevet af den svenske forfatter Patrik Svensson.

Bibliotekar Kirstine Grøngaard har deltaget ved Skumringstimen flere gange og fortæller at det er et landsdækkende arrangement i forbindelse med Nordisk Litteraturuge. Et hyggeligt og stemningsfyldt arrangement med fokus på nordisk litteratur.

Lene Hansen er gået ind i arbejdet med at udbrede den nordiske kultur fordi hun mener, at et øget kendskab til vores nordiske naboer er nødvendig, særligt i denne tid.

Derfor glæder hun sig også til d. 10. oktober hvor foreningen byder velkommen på biblioteket til den tidligere skibsfører Gorm Houlberg, som fortæller om isen omkring Grønland og sejlads på Grønland.

Forening Norden har afdelinger i hele landet, og alle er velkommen til at melde sig ind.

Både Lene Hansen og Kirstine Grøngaard ser frem til at fortsætte samarbejdet i 2023 med flere spændende arrangementer.

Kilde: Brønderslev Bibliotek
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.