Ergoterapeut søges til træning og rehabilitering

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vi har travlt, og søger derfor en ergoterapeut til en midlertidig stilling i Afdelingen for Forebyggelse, Rehabilitering og Træning, Brønderslev Kommune.

Stillingen er på 32 timer ugentligt i perioden 1. juni – 31.december 2024 - gerne med tidligere opstart. Der vil eventuelt. være mulighed for forlængelse.

Om stillingen:

Vi søger en ergoterapeut, der brænder for sit fag og har erfaring med at løse opgaver indenfor hverdagsrehabilitering og genoptræning.

I stillingen vil der være opgaver indenfor rehabilitering efter SEL § 83a i tæt samarbejde med afdelingens øvrige ergoterapeuter, fysioterapeuter og hjemmeplejen. 

Der vil være fokus på hurtig vurdering af borgers behov i tæt samarbejde med visitator, og dernæst opstart af intensive træningsforløb, der også vil omfatte lette plejeopgaver.

Teamet varetager ligeledes genoptræning efter SUL§140 for bl.a. borgere med håndskader og dysfagi. Du skal også have lyst til at løfte opgaver, der indebærer udarbejdelse af APV-vurderinger og aktivitetsanalyser fra både jobcenter og vores visitation.

Du vil komme til at varetage rehabilitering og træning i borgers eget hjem, samt individuel træning i kommunens to Sundhedscentre i hhv. Brønderslev og Dronninglund.

Du skal løse opgaver i hele kommunen med udgangspunkt i kommunens to sundhedscentre. 

Opgaverne vil blandt andet omfatte:

 • Rehabilitering, træning og genoptræning af borgere, der visiteres efter ovenstående områder
 • Deltagelse i tværfagligt samarbejde og koordinering af borgerforløb både internt i afdelingen og eksternt i kommunen
 • Tilrettelæggelse af eget arbejde med fokus på optimal kvalitativ og kvantitativ udnyttelse af ressourcer i eget og kollegers arbejde
 • Målafklaring for forløbet i dialog med den enkelte borger og evt. dennes pårørende samt tilrettelæggelse af den enkelte borgers forløb
 • Motivationsarbejde med sigte på at udsluse borgere til varige motions- og samværstilbud efter endt forløb.

Vi søger en terapeut, der:

 • Er uddannet ergoterapeut og har erfaring med ovenstående områder
 • Er fagligt optaget af og evner at arbejde med borgernes motivation og egenmestring
 • Kan arbejde selvstændigt, beslutsomt og fleksibelt
 • Motiveres af dagligt at have en bred kontaktflade
 • Har gode samarbejdsevner, hvor dialog og lydhørhed præger relationen
 • Kan dokumentere fagligt og præcist i den skriftlige dokumentation. Vi anvender KMDNexus og FS3. 
 • Kan bidrage til trivsel hos borgere og kolleger

Vi tilbyder:

 • En afdeling med 40 kolleger bestående af fysio- og ergoterapeuter, sygeplejersker, diætister, kostvejleder og administrativt personale, der alle arbejder i mindre teams.
 • En afdeling, hvor vi har fokus på at højne den faglige kvalitet med bl.a. to faglige koordinatorer
 • Et selvtilrettelæggende arbejdsliv, hvor du styrer din egen kalender efter fælles fordeling af visiterede borgere indenfor rammerne af en BUM-model
 • Mono- og tværfaglige teammøder, samt afdelings- og udviklingsmøder, og sociale events, hvor vi ryster sammen og nyder hinandens selskab.

Der er behov for, at du har kørekort til personbil og kan stille egen bil til rådighed.

Løn og ansættelsesvilkår i følge overenskomst.

Ansøgningsfrist er mandag d. 15. april 2024 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag d. 23. april 2024.

Spørgsmål til stillingen

Hvis du ønsker at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Helle Rasmussen, leder af Sundhedsområdet (9945 4441/ 4191 8335).

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Brønderslev Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Tidsbegrænset ansættelse: deltid (32-36 timer ugentligt)

-Arbejdsgiver:

Brønderslev Kommune, Tolstrupvej, 91, 9700 Brønderslev

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 15-04-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6021971

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet