Medarbejdende leder med sans for struktur og involvering søges til Service & Rengøring i Psykiatrien Brønderslev

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Kan du sikre kvalitet, arbejde med forbedring, gå forrest og være en synlig leder, der sikrer en god og stabil hverdag for dine medarbejdere? Drømmer du om at arbejde i en afdeling, der sætter barren for faglighed og professionalisme i service- og rengøringsfaget højt og hvor der er kort afstand mellem ledelseslagene? Så er stillingen som medarbejdende leder den helt rigtige for dig!

Om jobbet
Du vil i stillingen delvist udføre diverse rengørings- og serviceopgaver på matriklen og delvis være nærmeste leder for rengøringsteknikerne.

Om rollen som rengøringstekniker
Matriklen i Brønderslev består af mange, mindre bygninger, der fordelt på et stort areal med grønne omgivelser og omkransende skov og huser åbne sengeafsnit og lukkede sengeafsnit, hvor patienter er indlagt i en kortere/længere periode og ambulatorier, hvor patienter behandles og undersøges. Vores medarbejdere har ansvar for at udføre rengøring af alle husenes rum ex patientstuer- og badeværelser, fællesrum og personalerum samt diverse serviceopgaver som anretning og oprydning af mad/kaffe, egenkontrol, bestilling af mad/varer mm.

Medarbejderne er organiseret i teams, hvor de sammen har fælles ansvar for at komme i mål med dagens opgaver. Det er en væsentlig del af arbejdet at man kan samarbejde og koordinere opgaver med sine kolleger og prioritere opgaver efter kvalitetsniveauer og med patienten for øje.  Du skal kunne begå dig i et job, hvor du arbejder blandt psykiatriske patienter med ex bipolar lidelse, skizofreni, personlighedsforstyrrelse, angst- og tvangslidelser, der behandles i ambulatorier eller er indlagt på åbne eller lukkede sengeafsnit. Vi har tæt samarbejde med husenes plejepersonale for at sikre at man som rengøringstekniker har den nødvendige viden, om patienterne til at kunne udføre sit arbejde på sikker vis og når du starter, vil du gå med en kollega indtil du er klar til at stå på egne ben.

Om rollen som leder
Brønderslev er en matrikel, der gennem de seneste år har været gennem flere organisations- og ledelsesændringer. Fundamentet er nu lagt og din vigtigste opgave bliver at fastholde struktur i arbejdstilrettelæggelse og vagtplanlægning. Derudover vil du få til opgave at følge op og involvere medarbejderne via tavlemøder. Du skal være en god rollemodel, der kan være kulturbærer og skabe mening for medarbejderne i de forandringer, de står i.

Du vil referere til afdelingsleder Jan Andersen, der geografisk er i Thisted, hvorfor jobbet kræver en vis selvstændighed. Ved større udfordringer og opgaver vil du selvfølgelig blive hjulpet af din leder og understøttet af afdelingens stab. Du vil blive en del af den øvrige ledelse i Service & Rengøring og eks deltage i afdelingsmøder hver måned sammen med de øvrige ledere i Aalborg.

Eksempler på ledelsesopgaver

 • Personaleledelse for ca. 24 medarbejdere herunder MUS, omsorgssamtaler og introduktion af nye medarbejdere til jobbet
 • Kontaktperson til vores kunder (psykiatriens øvrige faggrupper)
 • Lave kvalitetsvurderinger for rengøringsydelsen. Der udføres interne kvalitetsvurderinger tre gange årligt på matriklen. Din opgave vil være at kontrollere om udvalgte rum lever op til de forventede krav ud fra tilfældig stikprøve og rapportere til afdelingens kvalitetsleder. Du vil blive klædt på til opgaven af kvalitetslederen.
 • Løbende sikre kvalitet i rengørings og serviceydelser blandt medarbejderne og opfølgning herpå
 • Afholde tavlemøder med medarbejdere og samarbejde med sin TRIO (Tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant)
 • Ansvar for vagtplanlægning og at der er medarbejdere med de rette kompetencer til opgaven samt at budget overholdes
Om dig
Der kan være forskellige veje til jobbet og forskellig erfaring der gør dig til den helt rigtige kandidat, men vi forestiller os, at du er en fagperson inden for rengørings- og servicebranchen og enten allerede har leder-/koordinatorerfaring eller går med en lederdrøm i maven.

Vi forventer, at du som person…
 • Er struktureret og kan overholde deadlines
 • Har interesse i rengøringsfaget. Det er en fordel, hvis du allerede er uddannet rengøringstekniker og kender til Insta800, men det er ikke et krav
 • Tør at tage lederskabet på dig og tør dine medarbejdere. Det er helt naturligt for dig at gå forrest og vise vejen, men du har også forståelse for, at du ikke kommer langt uden at inddrage medarbejderne
 • Selvstændigt kan håndtere udfordringer i den daglige ledelse og er proaktiv i at opsøge hjælp til at løse større udfordringer
 • Kan håndtere, at du vil have en delt rolle, hvor du skal skifte mellem at lede medarbejderne og samtidig ”selv er på gulvet” og kan samarbejde med medarbejderne
 • Sætter en ære i, at få din matrikel til at køre bedst muligt, men har også forståelse for de overordnede rammer i Service & Rengøring og i Region Nordjylland
 • Kan begå dig i en kompleks organisation, hvor du skal samarbejde med mange forskellige aktører blandt medarbejderrepræsentanter, afdelingsledelsen, staben og have kontakt til vores kunder
 • Forståelse for at ”Patientens behov er vores opgave” ved ydelser af høj faglig kvalitet
 • Har gode ITkompetencer. Som afdeling bliver vi mere digitaliserede og det er vigtigt, du selv kan benytte eks Office-programmer, lønsystemer osv. og ser muligheder i at digitalisere arbejdsgange.

Vi tilbyder
Vi kan tilbyde et job med spændende og udfordrende opgaver, hvor der er plads til, at du udfolder din lederrolle. Du vil prøve kræfter med ledelse helt tæt på medarbejderne og deres hverdag samt inddrages i strategisk ledelse for en stor organisation, hvor du kan sætte dit fingeraftryk på Service & Rengøring i fremtiden. Du vil indgå i et lederfællesskab med afdelingens øvrige team- og driftsledere og der er ikke langt til afdelingsledelsen eller stab. Vi er en afdeling, der sætter pris på et godt grin med (og til tider af) hinanden og hvor der altid er kaffe på kanden.


Om os
Service & Rengøring er en tværgående afdeling på Aalborg Universitetshospital. Vores kerneopgave er at levere diverse rengørings-, service- og logistikopgaver til hospitalets øvrige faggrupper. Opgaverne udføres på alle tilhørende matrikler til Aalborg Universitetshospital Aalborg Universitetshospital i Aalborg, Farsø, Hobro, Thisted og Psykiatriens matrikler i Aalborg, Brønderslev og Thisted samt regionale institutioner. Vi er cirka 500 medarbejdere, bl.a. linnedkonsulenter, logistikassistenter, rengøringsteknikere, portører og serviceassistenter.

Vi arbejder ud fra Region Nordjyllands ITOP-værdier: Indflydelse, Tillid, Ordentlighed og Professionalisme. Vores mål er at professionalisere rengørings- og servicefaget samt ledelsen heraf, så vi fortsat kan være den bedste understøttende funktion for hospitalets øvrige faggrupper, udvide vores opgaveportefølje og sikre det bedst mulige forløb for patienterne.

Vil du vide mere?
Har du spørgsmål til selve jobbet, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Jan Andersen på telefon 97650934 eller e-mail jan.andersen@rn.dk

Har du spørgsmål til rekrutteringsprocessen, er du velkommen til at kontakte organisationskonsulent Emilie Engemann Jensen på telefon 21194484 eller e-mail emilie.jensen@rn.dk

Det praktiske
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Arbejdsstedet er Hjørringvej 180, 9700 Brønderslev.
Du skal have kørekort, så du kan køre til andre matrikler og du skal kunne møde kl. 7.00 i Brønderslev.

Stillingen er på gennemsnitligt 35 timer/ugen. Du vil indgå i et fast vagtrul med følgende mødetider:
 • Tidligvagter: 7.0014.30
 • Senvagter: 10.0017.30
 • Weekendarbejde hver 4. uge: 6.3014.00
Der ønskes tiltrædelse i stillingen d. 1. maj. eller snarest muligt derefter. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler d. 20. eller 22. marts.
 

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Brønderslev Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Region Nordjylland, Hjørringvej 180, 9700 Brønderslev

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 14-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6001917

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet