Pas på: Tricktyverier flere steder i Vendsyssel

Profilbillede
dato

<br>Nordjyllands Politi advarer helt aktuelt mod flere tilfælde af tricktyverier, der i den seneste har plaget især ældre borgere, som bor i Vendsyssel. Særligt to former for modus, dvs. fremgangsmåde, er fremherskende, og der er formentlig flere gerningspersoner på spil.

Advarslen komme fra efterforskningslederen af sagerne, politikommissær ved Nordjyllands Politi, Peter Skovbak, der om forholdene slår fast:
  
”Der ruller lige nu en række anmeldelser ind, hvor det typisk er ældre mennesker som opsøges og udsættes for tyveri eller bedrageri. Det skaber, helt forståeligt, en stor utryghed for borgerne – så det her uvæsen skal vi have bragt til opgør.” 

 

To former for tricktyveri dominerer 

Politikommissæren uddyber fremgangsmåden for de aktuelle sager således:  

En gerningsmand ringer til sit udsete offer, hvorpå det så oplyses, at man er ’fra banken’, og at der i øjeblikket foregår et misbrug af offerets betalingskort. Derfor vil man følgelig komme og afhente betalingskortet. Kort efter dukker gerningspersonen op på adressen, afhenter kort og kode. Derpå sker der et misbrug i form af hævning af kontantbeløb. Politiet registrerer disse forhold som bedrageri efter straffelovens § 279. 

En gerningsmand retter personlig henvendelse til sit offer. Man oplyser almindeligvis så, at der er er sket indbrud i området eller lignende. Derpå spørger gerningspersonen sit offer ind til værdier på bopælen, og man bliver efterfølgende bedt om at finde disse værdier frem. Og så vil, tilbyder gerningspersonen, ’hjælpe’ offeret med at gemme dem. Man er i det hele taget meget venlig og hjælpsom. Men når gerningspersonen bagefter er gået, så er værdierne også væk. Politiet registrerer disse forhold som indbrud efter straffelovens § 276a. 

 

Her har de seneste sager været

Konkret er de seneste forhold af ovenstående karakter sket i blandt andet Skagen, Aalbæk, Agersted og Sæby. 

De nyeste sager, hvor fremgangsmåden var, at man ville hjælpe borgren med gemme værdier, skete her: 
Stationsvej, Aalbæk, den 3. april kl. 1500. 
Sct. Laurentii Vej, Skagen den 3. april kl. 1600 (forsøg).
Sct. Laurentii Vej, Skagen den 3. april ml. kl. 1300 og kl. 1600 

 

Alle ofrene i disse sager var ældre personer – og derudover var tre lignende sager i Brønderslev den 21. marts – også mod ældre medborgere. 

”Disse sager så vi i øvrigt første gang i Frederikshavn i december 2022, hvorefter de har været med forskellige intervaller primært i Frederikshavn og Sæby. Vi ser derfor på sagerne i en sammenhæng,” siger Peter Skovbak, der tilføjer, at et gennemgående signalement lød på: 
* en pæn mand, mellem 40 og 50 år, der også var pæn i tøjet. 

De nyeste sager, hvor man ringer og efterfølgende henter hævekort og kode, som straks misbruges, skete her: 

Bjeldbakken, Agersted, den 3. april kl. 1500.
Østkystvejen Voerså, den 3. april kl. 1700.
L. Christensens Vej, Sæby, 3. april k. 1221.
Christensmindevej, Sæby den 3. april kl. 1248.

Alle ofrene var her ligeledes ældre personer. Politikredsen havde 10 lignende sager i Hjørring og i Skagen den 27. marts samt et forhold i Brønderslev den 26. marts. 

”Vores efterforskning af disse forhold har vist, at der er flere gerningsmænd i netop de forhold, men vi ser også på dem i en sammenhæng,” siger Peter Skovbak. 

Efterforskning af forholdene er i fuld gang 

Politiet har naturligvis derfor indledt en kompleks efterforskning, hvor samtlige af disse sager indgår i en større sammenhæng. Af hensynet til sagernes opklaring kan efterforskningslederen dog ikke på nuværende tidspunkt gå i yderligere detaljer med de konkrete efterforskningsskridt. 

”Men vi tager det her alvorligt. Det skaber utryghed, og det opleves krænkende for borgerne at få deres tillid udnyttet på den her måde. Så vi efterforsker lige nu på fuldt blus, så vi kan få det her bragt til ophør og få den eller de ansvarlige stillet til regnskab for deres kriminalitet,” fastslår politikommissær Peter Skovbak.

Pas på dine værdier – vær kritisk

Og derfor går politikommissæren da også nu, sideløbende med efterforskningen, ud og advarer de ældre i området helt generelt. 

”Man skal være kritisk. Også over for tilsyneladende høflige mennesker, der uden grund banker på ens dør. Og en bank vil aldrig ringe og bede om personfølsomme oplevelse over telefonen eller dukke op på din privatadresse og få dit kort og kode udleveret. Vær skeptisk. Og hvis nogen fra ”din” bank ringer til dig, så læg på og ring din bank op og forhør dig,” siger Peter Skovbak, der i næste åndedrag også opfordrer til, at man tager en snak med ældre personer i sin familie og netværk. 

”Tag meget gerne en snak med dem om at huske at være skeptisk, hvis ”banken” ringer.”    

Politikommissæren tilføjer slutteligt, at hvis man i konkrete situationer står og er i tvivl, så skal man ringe til politiet på telefon 114.  

Tre gode råd mod tricktyveri: 

Bed om at se legitimation, hvis fx politiet eller hjemmeplejen ringer på, og du ikke har en aftale med dem. 
Sørg for at have faste aftaler med fx hjemmeplejen, vicevært eller VVS. Luk ellers kun folk ind, som du kender: venner, naboer, familie. 
Vær forsigtig og opmærksom, hvis en fremmed lukkes ind, og brug generelt din sunde fornuft. 

Se flere gode råd på politi.dk og dkr.dk 

Denne artikel er skrevet af Martin Johannes Madsen og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder Nordjyllands Politi.
Kilde: Nordjyllands Politi